Tag Archives: บอนสี

บอน ไม้ประดับสะสม หลากหลายตัวเลือก

บอน  เป็นพืชประดับ ที่ปลูกเพื่อเชยชมความงามของใบซึ่งมีสีสันสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละต้น มีถิ่นกำเนิดในเขตป่าร้อนชื้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันในประเทศไทยเรานิยมเลี้ยงบอนสีกันอย่างกว้างขวาง

[อ่านเพิ่มเติม]