Tag Archives: บัวรดน้ำ

บัวรดน้ำ ของธรรมดา ที่หาอะไรมาแทนไม่ได้

บัวรดน้ำเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่ง สำหรับอาชีพเกษตรกรอย่างเรา ๆ  ทั้งในวงการไม้ดอก ไม้ประดับ

[อ่านเพิ่มเติม]