Tag Archives: บัวหลวง

บัวหลวง ราชินีแห่งวารี

บัวหลวงเป็นไม้น้ำสกุลหนึ่ง ที่มีเหง้าหรือไหลเป็นลำต้นใต้ดินเป็นทรงกระบอก ยาว เป็นปล้อง ด้านในจะกลวง

[อ่านเพิ่มเติม]