Tag Archives: บำบัดฝุ่นละออง

ลมหายใจไร้ฝุ่น การบำบัดฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศ ด้วยเครื่องกรองชีวภาพ

เรื่องของฝุ่นควันและ PM 2.5 เป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนมุ่งให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและได้กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อช่วยกันศึกษาหาวิธีการลดปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม …

[อ่านเพิ่มเติม]