Tag Archives: ปลาไหลเผือก

ปลาไหลเผือก สมุนไพรไม่ใช่ปลา!!

ปลาไหลเผือกนั้นเป็นพืชสมุนไพรที่มีชื่ออยู่ในตำราแพทย์แผนไทยมาช้านาน  เป็นพืชที่พบเจอได้ง่ายในแถบชายแดนภาคใต้ และประเทศที่อยู่ติดแถบชายแดนภาคใต้ เช่น ประเทศมาเลเซีย …

[อ่านเพิ่มเติม]