Tag Archives: ปุ๋ย

ปุ๋ยพืชสด พืชย่อยสลายตัวเพื่อบำรุงดิน

ปุ๋ยพืชสด เป็นต้นพืชที่เกิดการย่อยสลายในดินเมื่อทำการไถกลบและทำให้เกิดธาตุอาหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น ซึ่งปุ๋ยพืชสดส่วนใหญ่ที่เรารู้จักนั้นคือพืชตระกูลถั่ว แต่ยังมีพืชพรรณน้ำและพืชกลุ่มหญ้าบางชนิดที่สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้เช่นกัน เช่น …

[อ่านเพิ่มเติม]

ปุ๋ยขี้วัว ปุ๋ยอินทรีย์ของดีใกล้ตัว

ปุ๋ยขี้วัว เป็นของเสียจากวัวที่เกิดจากอาหารสัตว์ที่กินเข้าไปแล้วไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดหรือย่อยได้ไม่เต็มที่ แม้ว่าจะผ่านกระบวนการย่อยสลายในระบบทางเดินอาหารบ้างแล้วก็ตาม จึงกลายเป็นกากของเสียที่ประกอบด้วยเศษซากของพืชที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ปุ๋ยขี้ไก่ ปุ๋ยจากธรรมชาติ

ปุ๋ยขี้ไก่ หรือปุ๋ยคอกต่างๆ ถือเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับต้นพืชทุกชนิด ทั้งพืชใบ พืชผล

[อ่านเพิ่มเติม]

มูลไส้เดือน ปุ๋ยชั้นดี

มูลไส้เดือน มีฮอร์โมนที่เราสามารถนำมาเร่งกระบวนการเจริญเติบโตของพืชผัก โดยมูลไส้เดือนนั้นเราจะใช้มูลจากไส้เดือนดิน ที่เลี้ยงกันทั่วไปในเขตประเทศเขตร้อนชื้น เป็นพันธุ์ที่แพร่ขยายพันธุ์ได้ง่ายและไว

[อ่านเพิ่มเติม]

ปุ๋ยน้ำ คืออะไร

ปุ๋ยน้ำ คือปุ๋ยชนิดหนึ่งจากปุ๋ยอินทรีย์ 4 ประเภท ซึ่งได้แก่

[อ่านเพิ่มเติม]

ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยดีที่ควรใช้

ปุ๋ยชีวภาพ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Biofertilizer คือปุ๋ยที่ผลิตมาจากวัสดุที่จุลินทรีย์ที่ยังสามารถแปลงสภาพไปใช้ประโยชน์แก่พืชได้รวมทั้งกระตุ้นให้พืชเกิดการเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

[อ่านเพิ่มเติม]

ปุ๋ยเร่งดอก เรื่องต้องคิดก่อนตัดสินใจใช้

ปุ๋ยเร่งดอก คือปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสำคัญในการกระตุ้นการออกดอกและแตกตา ซึ่งมีจำหน่ายในทั้งแบบปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำหมัก

[อ่านเพิ่มเติม]

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยดีที่พืชต้องการ

ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี ซึ่งปุ๋ยทั้งสองชนิดนี้ ได้ชื่อว่าเป็นสารอาหารของพืชเหมือนกัน แต่ประโยชน์ในการใช้งานของปุ๋ยทั้งสองชนิดนี้กลับไม่เหมือนกัน

[อ่านเพิ่มเติม]

ปุ๋ยคอก ปัจจัยการผลิตของเกษตรอินทรีย์

ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยที่ตอบโจทย์เพื่อนๆ เกษตรกรยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจเรื่องของเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น ได้ทั้งเรื่องของความปลอดภัยและยังประหยัดต้นทุนได้มากโขทีเดียวครับ เพราะปุ๋ยคอกนั้นเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการ …

[อ่านเพิ่มเติม]