Tag Archives: ปูม้า

ปูม้าเติบโต ปูม้าโกอินเตอร์

ปูม้าสัตว์เศรษฐกิจจากท้องทะเล เป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการเน่าเสียเร็ว กระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การจับขึ้นมาจากทะเลจนถึงมือผู้บริโภคจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะส่งผลกระทบต่อรสชาติและกลิ่นของปูอย่างมาก …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเลี้ยงปูม้าด้วยคอนโดปูสุดหรู

ทราบกันหรือไม่ว่าการเลี้ยงปูม้าแบบดั้งเดิมที่เลี้ยงในธรรมชาตินั้น อาจเกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตดังกล่าวถึงครึ่งหนึ่งของกระบวนการผลิต เพราะปูม้าเป็นสัตว์น้ำทะเลที่มีพฤติกรรมกินกันเอง และมีนิสัยชอบขุดรูจนเกิดความเสียหาย จึงทำให้นักวิจัยต้องพัฒนาการเลี้ยงปูม้าในกล่องพลาสติกที่มีการหมุนเวียนน้ำในระบบเลี้ยงอย่างเหมาะสม …

[อ่านเพิ่มเติม]

วิธีการเลี้ยงปูม้า เลี้ยงแบบไหนปูม้าชอบ

การเลี้ยงปูม้าให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการจัดจำหน่ายในช่องทางตลาดต่าง ๆ นั้น ใช่ว่าจะทำกันได้ง่าย แต่ละระบบการเลี้ยงต่างมีวิธีการในการบริหารจัดการแตกต่างกันไป …

[อ่านเพิ่มเติม]

ปูม้า แปดขาฝ่าวิกฤต แนวทางจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

เมื่อมีการทำประมงและจับปูม้าในปริมาณสูงโดยไม่ได้คำนึงถึงวัยของปูม้า ทำให้ทรัพยากรปูม้าตามธรรมชาติลดลง จนกลายเป็นความท้าทายที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องเร่งแก้ไข อีกทั้งประเทศไทยเรายังได้รับการประเมินในโครงการการปรับปรุงและพัฒนาการประมงที่สนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานสากลหรือที่เรียกกันว่า Fishery …

[อ่านเพิ่มเติม]

ตรงนี้ มีปูม้าแน่นๆ การกระจายตัวของปูม้าเพื่อจัดการทรัพยากรปูม้า

รู้กันหรือไม่ว่าหญ้าทะเลเป็นแหล่งการดำรงชีวิตที่สำคัญสำหรับปูม้า ทั้งเป็นที่อาศัยซ่อนตัวจากสัตว์ใหญ่และแหล่งอาหารบริเวณใกล้ฝั่งสำหรับปูม้าขนาดเล็ก เมื่อการศึกษาวิจัยที่ทางสวก.ได้ทำการสนับสนุนทุนวิจัยไปทำให้ชาวประมงปูม้ามีความเข้าใจเรื่องวงจรการเจริญเติบโตของปูม้ามากขึ้น เข้าใจการใช้ชีวิตและกระจายตัวของลูกปูม้ามากขึ้น และนำมาสร้างธนาคารปูม้า …

[อ่านเพิ่มเติม]

แผนยุทธศาสตร์ปูม้า เพื่อพัฒนาทางการประมงปูม้าที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Sustainable Development Goals …

[อ่านเพิ่มเติม]

ปูม้า สัตว์เศรษฐกิจ ที่ต้องฟื้นฟู

ปูม้าเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ไทยเราผลิตเพื่อส่งออกไปยังคู่ค้าต่างประเทศจำนวนมากและเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีปริมาณน้อยลงและไม่มีการฟื้นฟูจำนวนทรัพยากรกลับสู่ธรรมชาติ ที่ผ่านมา สวก.ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการประมงยั่งยืน จนทำให้ประเทศไทยได้รับการประเมินเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าตามมาตรฐานสากลแบบก้าวกระโดดจากระดับ C …

[อ่านเพิ่มเติม]

การวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและยกระดับการประมงปูม้าสู่มาตรฐานสากล (Fishery improvement program: FIP) ในบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปีที่ 2

สถานการณ์ทรัพยากรประมงหลายชนิดลดลงโดยเฉพาะทรัพยากรปูม้า ส่งผลให้ชาวประมงที่พึ่งพาทรัพยากรชนิดนี้มีรายได้น้อยลงและทำให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเข้าถึงอาหารทะเลได้ยากขึ้นเนื่องจากปัจจัยด้านปริมาณและราคา จึงมีมาตรการและมาตรฐานการประมงจากนานาประเทศกำหนดให้ผู้ส่งออกยกระดับมาตรฐานการประมง หลายประเทศจึงให้ความสนใจที่จะใช้การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรประมงและยกระดับการพัฒนาการประมงตามมาตรฐานสากลที่ต่างประเทศยอมรับ ที่เรียกว่า …

[อ่านเพิ่มเติม]

ปูม้า ปูเศรษฐกิจ นิยมบริโภคกันกว้างขวาง

ปูม้าเป็นปูที่ได้รับความนิยมในการบริโภคในประเทศจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเมนูปูม้านึ่งจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ด ยำปูม้า ปูม้าดอง และส้มตำปูม้าที่มักพบเห็นเมนูเหล่านี้ในร้านอาหารทั่วไป …

[อ่านเพิ่มเติม]