Tag Archives: ผักตบชวา

ผักตบชวา วัชพืชตัวร้าย ที่ให้ประโยชน์มากมาย

ผักตบชวา ตามสายตาของคนทั่วไป อาจมองเพียงด้านเดียวว่าวัชพืชตัวร้ายที่สร้างปัญหาให้กับแหล่งน้ำสาธารณะต่าง ๆ เป็นตัวกั้นขวางการไหลของน้ำ

[อ่านเพิ่มเติม]