Tag Archives: ผักพื้นบ้าน

แค ผักพื้นบ้านมหัศจรรย์

แคเป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยเรามาช้านาน เป็นต้นไม้ที่ให้ผลผลิตเป็นสมุนไพรให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์เป็นทั้งอาหารและยาที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ ที่คนโบราณมักนำดอกแคที่บานเต็มที่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่อากาศกำลังเปลี่ยนแปลง ทำให้เด็กๆ …

[อ่านเพิ่มเติม]

มะอึก สมุนไพรพื้นเมือง เลื่องสรรพคุณ

มะอึกจัดเป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่เติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้น นิยมนำผลสุกและผลดิบมาประกอบอาหาร ชูรสเปรี้ยวให้แก่เมนูต่าง ๆ โดยเฉพาะน้ำพริก …

[อ่านเพิ่มเติม]

ยอ ไม้ชื่อมงคล เป็นได้ทั้งอาหารและสมุนไพร

ยอ หรือ ต้นยอ ใบยอ ลูกยอ

[อ่านเพิ่มเติม]