Tag Archives: ผักหวานป่า

การเพาะเมล็ดผักหวานป่า

หลายคนให้ความสนใจกับการเพาะเมล็ดผักหวานป่า เพราะเป็นหนึ่งในวิธีการขยายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมและให้ผลดีมากในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ แต่ในการขยายพันธุ์โดยวิธีการนี้จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนด้วยว่า ต้นผักหวานนั้นจะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ไม่มาก มีจำนวนต้นที่สามารถให้เมล็ดได้ไม่มากนัก …

[อ่านเพิ่มเติม]

การขยายพันธุ์ผักหวานป่า

ผักหวานป่า แม้ชื่อจะอยู่ในป่าแต่กลับเป็นที่นิยมในการบริโภคของคนในเมืองเป็นอย่างมาก และหากจะรอให้เด็ดจากป่ามาวางขายได้อาจจะต้องใช้เวลารอที่ยาวนานร่วมปี เพราะตามธรรมชาติแล้วในแต่ละปีผักหวานป่าตามธรรมชาติจะมียอดให้นำมาขายได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ดังนั้นการขยายพันธุ์ผักหวานป่าเพื่อปลูกตามไร่ตามสวนจึงเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรที่จะผลิตผักใบเขียวพื้นบ้านยอดฮิตให้มีส่งขายในตลาดทั้งปี …

[อ่านเพิ่มเติม]