Tag Archives: ผักเสี้ยน

ผักเสี้ยน เป็นอาหารก็ได้ เป็นสมุนไพรก็ดี

ผักเสี้ยน ไม่ว่าจะเป็นผักเสี้ยนไทย ที่เราอาจเรียกกันว่าผักส้มเสี้ยน ผักเสี้ยนขาว เราจะนำมารับประทานเป็นอาหาร

[อ่านเพิ่มเติม]