Tag Archives: ฝ้าย

ฝ้าย ของดีท้องถิ่นไทย จุดขายคืองานฝีมือ

ฝ้าย คำนี้คำเดียวสื่อความหมายได้หลายอย่าง แต่หากจะหมายถึงพืชแล้ว ก็คงต้องหมายถึง ต้นฝ้าย

[อ่านเพิ่มเติม]