Tag Archives: พีทมอส

พีทมอส คืออะไร?

เพื่อนๆ เกษตรกร ที่เพาะพันธุ์ผลผลิตของตัวเองด้วยการเพาะเมล็ด หรือ เพาะต้นกล้า

[อ่านเพิ่มเติม]