Tag Archives: พืชตระกูลถั่ว

โครงการปรับปรุง พันธุ์ถั่วลิสง ให้มีผลผลิตสูง

การปลูกพืชหลังนาที่ได้รับการส่งเสริมจากทางราชการนั้น จะเน้นในการปลูกพืชที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมากนัก และเป็นพืชผลที่มีราคา แม้ว่าเกษตรกรจะให้ความสนใจในการเลือกปลูกถั่วลิสงหลังนากันเพราะเป็นพืชที่ทนแล้งและยังช่วยบำรุงดิน แต่กลับได้ผลผลิตไม่มากพอ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ถั่วอาหารสัตว์ ผลิตเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้

พืชอาหารสัตว์ที่เรารู้จักกันนั้นมีมากมายหลายชนิด ทั้งพืชประเภทหญ้า ข้าวโพด และถั่วต่างๆ ซึ่งพืชตระกูลถั่วนั้นมักจะถูกนำมาใช้เป็นอาหารหยาบที่สำคัญเพื่อเป็นแหล่งสารอาหารประเภทโปรตีนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง …

[อ่านเพิ่มเติม]

ถั่วหรั่ง ปลูกง่าย ได้ประโยชน์

ถั่วหรั่ง พืชตระกูลถั่วที่เป็นพืชเศรษฐกิจจากทางภาคใต้ของประเทศไทยเรา เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีฟแอฟริกาที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น ก่อนที่จะแพร่กระจายพันธุ์ไปยังประเทสเขตร้อนและอบอุ่นทั่วโลก ในประเทสไทยเราปลูกมาหในจังหวัดสงขลา …

[อ่านเพิ่มเติม]

ต้นถั่วแระญี่ปุ่น ปลูกที่ไทย ขายไปญี่ปุ่น

ต้นถั่วแระญี่ปุ่น เป็นถั่วเหลืองชนิดหนึ่งที่มีฝักใหญ่ที่เราจะเก็บเกี่ยวฝักสดสีเขียวมาเพื่อนำเมล็ดที่สมบูรณ์เต็มที่มารับประทานเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก การนำมาบริโภคนั้นนิยมนำฝักสดมาต้มในน้ำเดือดทั้งฝัก รับประทานเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหรืออาหารว่าง  …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2)

จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ถั่วลิสงเป็นพืชหนึ่งที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำตลอดฤดูปลูกน้อยกว่าข้าวและตลาดมีความต้องการสูง สาเหตุที่ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกลดลงและผลผลิตต่อไร่ของประเทศอยู่ในระดับต่ำ แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุด โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก

การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจในประเทศไทยมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเกษตร เนื่องจากในปัจจุบันการผลิตพืชเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากศัตรูพืช และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจากภาวะโลกร้อน ฯลฯ ทำให้ได้ผลผลิตลดลง …

[อ่านเพิ่มเติม]

ต้นกาหลง ดอกหอมชื่นใจชวนหลงใหล

ต้นกาหลง หรือ สมุนไพรกาหลง มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Snowy …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อผลผลิตและคุณภาพฝัก

ถั่วฝักยาว เป็นพืชผักที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่ง เป็นพืชผักส่งออกในรูปฝักสดแช่แข็งไปยังตลาดต่างประเทศที่สำคัญและใช้บริโภคในประเทศตลอดปี เป็นพืชผักที่นิยมปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทย และให้ผลผลิตตลอดปี …

[อ่านเพิ่มเติม]

ต้นฝาง พืชที่อยู่ในวงศ์ถั่ว

ต้นฝาง เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ถั่ว ภาษาอังกฤษ เรียก Sappan …

[อ่านเพิ่มเติม]