Tag Archives: พืช

สถานการณ์และข้อมูลความปลอดภัยพืชและสมุนไพรไทยในอุตสาหกรรมอาหาร

ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความสนใจมากขึ้นในการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น พืชและสมุนไพร แนวโน้มนี้ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเหล่านี้ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเพิ่มขึ้น จากข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก …

[อ่านเพิ่มเติม]