Tag Archives: ฟ้าทะลายโจร

การพัฒนาพันธุ์ฟ้าทะลายโจรในด้านที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางการเกษตรสำคัญ การให้ผลผลิตและปริมาณสารสำคัญ โดยการใช้วิธีก่อกลายพันธุ์

ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศ เป็นไม้ล้มลุกฤดูเดียวและใบมีรสขม ใบเหล่านี้มีสารประกอบที่เป็นประโยชน์จำนวนมากซึ่งสามารถใช้รักษาโรคได้หลากหลาย พืชชนิดนี้นิยมปลูกโดยใช้เมล็ดและผลิตเป็นการค้าในแปลงเปิดเพื่อสกัดสารสำคัญสำหรับการแพทย์แผนไทย ระยะเวลาเก็บเกี่ยวเฉลี่ยของฟ้าทะลายโจรคือ …

[อ่านเพิ่มเติม]