Tag Archives: มอด

มอดร้ายศัตรูพืช

มอดศัตรูพืชนั้นเป็นสัตว์ตัวเล็กที่พวกเรานั้นคงรู้จักกันดี เพราะเจ้ามอดแต่ล่ะชนิดนั้น มีมาตั้งแต่เวลาช้านานอยู่คู่กับพืชพันธุ์ต่าง ๆ ของเรา

[อ่านเพิ่มเติม]