Tag Archives: มะขามแขก

มะขามแขก สมุนไพรกลิ่นใบฉุน

มะขามแขก พืชที่พบเจอได้ทั่วไปในบ้านเรานั้นมีถิ่นกำเนิดมาจากในประเทศแถบอัฟริกา ได้แก่ ประเทศซูดานและโซมาลิแลนด์ แต่กลับพบมากในภาคใต้ของประเทศอินเดียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะกับที่จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพืชมะขามแขก …

[อ่านเพิ่มเติม]