Tag Archives: มะพร้าว

การปลูกมะพร้าวให้ได้ผลดี

การปลูกมะพร้าวเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยนั้น นอกจากจะเป็นการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวมาขายสดๆ ยังมีการแปรรูปผลิตเป็นกะทิหรือน้ำตาลมะพร้าว และยังนำส่วนอื่นๆ ของมะพร้าวมาใช้ประโยชน์เช่น …

[อ่านเพิ่มเติม]

การจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี

มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับต้นๆ และจัดเป็นไม้ผลที่มีการส่งออกใน    ปริมาณสูงและมีแนวโน้มความต้องการของตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามะพร้าวอ่อนของไทยมีคุณภาพดีและมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากประเทศอื่นโดยเฉพาะในเรื่องของความหอม จนขณะนี้มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและกระจายไปทั่วประเทศ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมเนื้อกะทิแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ

มะพร้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน โดยปัจจุบันได้มีการบริโภคมะพร้าวในหลากหลายรูปแบบ เช่น เนื้อมะพร้าวสด น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม …

[อ่านเพิ่มเติม]

มะพร้าวไฟ มะพร้าวไทยดังไกลระดับโลก

ประเทศไทยเราเป็นผู้ผลิตมะพร้าวเพื่อการส่งออกรายใหญ่ของโลก โดยสามารถส่งออกมะพร้าวมากมายหลายพันธุ์ นอกจากมะพร้าวน้ำหอมที่เลื่องชื่อแล้ว ยังได้ผลิตมะพร้าวไฟที่เป็นนิยมของตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ มะพร้าวสายพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศต่าง …

[อ่านเพิ่มเติม]

การทำน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลหวานจากธรรมชาติ

น้ำตาลมะพร้าว ถือเป็นสินค้าปรุงรสยอดนิยม ที่ได้มาจากการแปรรูปจากดอกของมะพร้าว หรือ ที่เรียกว่าจั่นมะพร้าวนั้นเองครับ

[อ่านเพิ่มเติม]

ปลูกมะพร้าวเพื่อตัดยอด

เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่ นิยมปลูกมะพร้าวเพื่อเก็บผลผลิตจากลูกมะพร้าวเพื่อนำไปขายให้แก่ผู้บริโภคที่นิยมดื่มน้ำมะพร้าวหรือนำเนื้อในลูกมะพร้าวไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ทั้งการนำเนื้อมะพร้าวอ่อนไปเป็นวัตถุดิบในการทำไอศกรีมหรือขนมหวานต่าง ๆ และนำเนื้อมะพร้าวมาคั้นเอาน้ำกะทิเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารคาวหวานต่อไป

[อ่านเพิ่มเติม]

ใบมะพร้าว ทำเล่น ๆ เห็นรายได้

ใบมะพร้าว  ไม่ได้มีความสำคัญแค่เป็นส่วนหนึ่งของต้นมะพร้าวเท่านั้น แต่กลับมีคุณประโยชน์มากมาย ที่คนไทยเรานำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะงานจักสานและหีบห่อ

[อ่านเพิ่มเติม]

มะพร้าวน้ำหอม พืชเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินมหาศาล

มะพร้าวน้ำหอมหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเรา ที่ได้รับความนิยมบริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากรสชาติของมะพร้าวที่หวานหอมและอร่อยจนใคร ๆ ต่างก็ชื่นชอบ

[อ่านเพิ่มเติม]

มะพร้าวกะทิ กลายพันธุ์จนได้ดี

มะพร้าวกะทิ เป็นมะพร้าวที่พบได้ยาก ซึ่งมะพร้าวธรรมดา 7,500 ลูกจะเกิดมาเป็นมะพร้าวกะทิ

[อ่านเพิ่มเติม]