Tag Archives: มะเขือเทศ

การพัฒนาสายพันธุ์ มะเขือเทศอินทรีย์

ผู้บริโภคทั่วโลกยังคงให้ความใส่ใจต่อสุขภาพ ทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้นและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มะเขือเทศอินทรีย์เป็นหนึ่งในผลผลิตที่ผู้บริโภคต้องการ แต่กลับพบว่ามีความท้าทายในด้านการจัดการการปลูก ที่เมล็ดพันธุ์ที่นำมาใช้ในการปลูกถูกพัฒนาพันธุ์ขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่อินทรีย์ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อการบริโภคผลสดและการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม

ด้วยความนิยมบริโภคมะเขือเทศกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทำให้เกิดการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งด้านขนาด รูปร่าง รสชาติ สี …

[อ่านเพิ่มเติม]

มะเขือเทศเชอรี่ ผลเล็ก รสโต

มะเขือเทศเชอรี่ มาจากคำภาษาอังกฤษที่เรียกขานกันว่า  Cherry Tomato มะเขือเทศลูกเล็กๆ …

[อ่านเพิ่มเติม]

มะเขือเทศสีดา ผลเล็ก ตลาดใหญ่

มะเขือเทศสีดา เป็นมะเขือเทศพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด เป็นพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์ให้มีความทนทานต่อสภาวะอากาศร้อน อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า มะเขือเทศนั้นมีแหล่งกำเนิดอยู่ในประเทศร้อนชื้นแถบอเมริกาใต้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การปลูกมะเขือเทศในกระถาง

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการปลูกมะเขือเทศไว้รับประทานกันแบบง่าย ๆ เพียงแค่มีพื้นที่ให้ตั้งวางกระถางที่ใช้ปลูกเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับ โดยจะเริ่มตั้งแต่วิธีการเพาะเมล็ดการปลูกเลี้ยง จนถึงมีลูกให้เก็บรับประทานได้ครับ…

[อ่านเพิ่มเติม]