Tag Archives: มันมือเสือ

มันมือเสือ มันป่าที่รับประทานได้

มันมือเสือ เป็นพืชที่ให้แป้งและพลังงานที่สามารถขึ้นได้โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นดินที่ไม่มีธาตุอาหาร ในป่า จนเรารู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในมันป่าที่คนไทยเรานำมารับประทานเฉกเช่นเดียวกับมันกลอยและมันเสา 

[อ่านเพิ่มเติม]