Tag Archives: มันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ แบบแม่นยำ

การบริหารจัดการพืชไร่แปลงใหญ่อย่างมันสำปะหลังในวิถีเกษตรอินทรีย์นั้น สิ่งสำคัญคือการจัดการปัจจัยการผลิตอย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง ด้วยการงดปุ๋ยเคมีแต่ใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มไนโตรเจนแก่ดินที่ต้องดูแลอย่างแม่นยำ การให้น้ำจากแหล่งน้ำที่ไม่มีการปนเปื้อนอย่างคุ้มค่าผ่านระบบน้ำหยดเพื่อให้ต้นมันสำปะหลังได้รับน้ำอย่างเหมาะสมและไม่สิ้นเปลืองน้ำจนเกินไป …

[อ่านเพิ่มเติม]

การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ ด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมร่องมัน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มันสำปะหลัง เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเรา และหากเปลี่ยนวิถีการผลิตที่พึ่งพิงการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคและแมลง และปุ๋ยเคมีที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ใช้ต้นทุนสูง …

[อ่านเพิ่มเติม]

กากมันสำปะหลัง ของเหลือที่สร้างมูลค่าได้

กากหรือเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมแป้งมันที่ได้จากมันสำปะหลัง ในแต่ละปีประเทศไทยเรามีการผลิตมันสำปะหลังจำนวนมากเพราะเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย เป็นแหล่งของสารอาหารประเภทแป้งและพลังงาน แม้กระทั่งกากก็ยังมีคาร์โบไฮเดรตสูง ทำให้ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ …

[อ่านเพิ่มเติม]

มันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย

มันสำปะหลัง เป็นพืชที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เกิด แต่จะมีใครรู้บ้างว่า พืชชนิดนี้มีที่มาจากฝั่งอเมริกากลาง ละตินอเมริกา

[อ่านเพิ่มเติม]