Tag Archives: ม้า

การเลี้ยงม้า รู้จักพันธุ์ม้ายอดฮิตก่อนจะลงมือเลี้ยง

การเลี้ยงม้าหรือที่เราอาจจะเรียกว่าการเพาะพันธุ์ม้านั้น มีในประเทศไทยเรามาช้านาน แต่สำหรับมือใหม่ที่จะกระโดดเข้ามาสู่วงการนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มจากใจรักเป็นสำคัญ เพราว่าการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้นจะต้องใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องรู้จักและเข้าใจพื้นฐาน …

[อ่านเพิ่มเติม]