Tag Archives: ระบบเตือนภัย

การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ กรณีศึกษาโครงการบางระกำโมเดล

จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกมีลักษณะทำเลที่ตั้งเป็นที่ลุ่มต่ำและมักจะประสบปัญหาน้ำท่วม เมื่อมีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบนมักมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากในลุ่มแม่น้ำยม ลักษณะของพื้นที่เป็นรูปกรวยและคดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำช้าลงและทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง นำไปสู่น้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยในท้องที่เป็นบริเวณกว้าง

กรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการบางระกำโมเดล …

[อ่านเพิ่มเติม]