Tag Archives: ลำไย

การควบคุมโรคผลแตกผลลายในการผลิตลำไยส่งออกจังหวัดพะเยา

ลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญอันดับหนึ่งของภาคเหนือในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  …

[อ่านเพิ่มเติม]

ลำไยอิดอ เม็ดเล็กเนื้อหนา

ลำไยอิดอ หรือ ลำไยอีดอ คือ ลำไยชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการบริโภค …

[อ่านเพิ่มเติม]

ลำไยพันธุ์ต่าง ๆ ที่พบมากในประเทศไทยเรา

ลำไย ผลไม้ที่คนจีนต่างขนานนามว่า นัยน์ตามังกร ไม่ว่าจะพันธุ์ไหน ๆ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ลำไย ปลูกอย่างไร ให้ได้ผลงาม

การปลูกลำไยนั้น ไม่ใช่แค่โยนเมล็ดพันธุ์แล้วปล่อยให้งอกกันเองง่าย ๆ นะครับ การทำการเกษตร …

[อ่านเพิ่มเติม]