Tag Archives: ลูกพลับ

ลูกพลับ ผลไม้รสหวาน

ลูกพลับ ผลไม้รับประทานได้ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของประเทศในแถบตะวันออกของโลก เป็นพืชในวงศ์ Ebenaceae …

[อ่านเพิ่มเติม]