Tag Archives: ลําไย

แปรรูปลําไย เพิ่มมูลค่า เก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น

การแปรรูปลำไย เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบริหารจัดการผลผลิตที่ออกมาพร้อมกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ทำให้ราคาซื้อขายในตลาดตกต่ำ และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลำไยตกเกรดที่ไม่สามารถขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมหรือขายให้แก่ลูกค้าได้ …

[อ่านเพิ่มเติม]