Tag Archives: วัชพืช

หญ้าหวายข้อ ขึ้นได้ในทุกสภาพดิน

หญ้าหวายข้อเป็นพืชล้มลุกในตระกูลหญ้า พบมาช้านานในประเทศที่มีภูมิอาอากาศร้อนและอบอุ่น โดยเฉพาะในประเทศจีนและประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์ รวมไปถึงตอนใต้ของทวีปยุโรป …

[อ่านเพิ่มเติม]

ต้นโคกกระสุน หรือหนามกระสุน

โคกกระสุน หรือในพื้นที่จังหวัดลำปางจะเรียกว่า หนามกระสุน มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้าขจรจบ หรือหญ้าคอมมิวนิสต์

หญ้าขจรจบ หรือหญ้าคอมมิวนิสต์ คือหญ้าวัชพืชตัวฉกาจในบางพื้นที่อาจจะเรียกว่า หญ้าพม่า มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเอธิโอเปีย …

[อ่านเพิ่มเติม]

วัชพืชในนาข้าว การป้องกันและกำจัด

การเพาะปลูกข้าวในแต่ละครั้ง นอกจากจะต้องปลูกข้าวให้ตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยว  ดูแลระดับน้ำในนาดำเป็นอย่างดีแล้ว การดูแลนาข้าวที่ปลูกให้ห่างไกลจากวัชพืชเพื่อให้ข้าวได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตลอดทั้งปีถือเป็นสิ่งจำเป็นในการเพาะปลูกข้าวของเพื่อน ๆ

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้างวงช้าง วัชพืชตัวร้าย

เมื่อพูดถึงศัตรูพืชที่คอยทำร้ายต้นพืชสวนหัวไร่ปลายนาของเราแล้ว วัชพืชถือเป็นปัญหาที่น่าหนักใจไม่น้อย เพราะที่คอยแก่งแย่งอาหารและน้ำ รวมทั้งแสงแดดที่ใช้ในการผลิตอาหารของพืชหลักที่สร้างผลกำไรให้แก่เรา หากเป็นวัชพืชที่มีความแข็งแก่งมากก็จะสามารถปรับตัวตามสภาพอากาศได้ดี

[อ่านเพิ่มเติม]

ไมยราบยักษ์ พืชคุกคามที่มาจากต่างถิ่น

ไมยราบยักษ์ พืชคุกคามที่สร้างความเสียหายให้แก่ภาคการเกษตรของไทยเราอย่างมาก มีชื่อเรียกหลากหลายเช่น ไมยราบน้ำ ไมยราบหลวง

[อ่านเพิ่มเติม]

ต้อยติ่ง วัชพืช นานาประโยชน์

ต้อยติ่ง หรือ อังกาบฝรั่ง เป็นพืชที่มีที่มาจากแถบละตินอเมริกา เป็นพืชตระกูลเดียวกับเหงือกปลาหมอ

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้าดอกขาว วัชพืชมากสรรพคุณ

หญ้าดอกขาว มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบาหยา มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศมาเลเซีย เป็นพืชชนิดเดียวกับต้อยติ่ง เป็นหนึ่งในศัตรูของพืชผล

[อ่านเพิ่มเติม]

วิธีกำจัดวัชพืช ศัตรูพืชตัวร้าย

วัชพืชคือพืชพันธุ์ต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่รกร้างรวมทั้งพื้นที่แปลงเกษตรกรรม โดยส่งผลให้พืชเกษตรกรรมที่ปลูกกันไว้นั้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ เพราะถูกวัชพืชแย่งอาหาร น้ำหรือปุ๋ยที่คอยบำรุงพืชที่เราปลูกไว้ …

[อ่านเพิ่มเติม]