Tag Archives: ว่านนางคำ

ว่านนางคำ สมุนไพรวงศ์ขิง

ว่านนางคำ เป็นพรรณไม้ในวงศ์ขิง ซึ่งพืชทั้งหมดในวงศ์นี้ล้วนแล้วแต่แต่เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าที่เป็นส่วนของลำต้นอยู่ใต้ดิน มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ …

[อ่านเพิ่มเติม]