Tag Archives: ว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศ ดอกงาม สรรพคุณเพียบ

ว่านสี่ทิศ เป็นพืชว่านประเภทหัว มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศละตินอเมริกา และแพร่เข้าสู่ทวีปเอเชีย นิยมปลูกมากในประเทศที่มีภูมิประเทศอบอุ่นถึงร้อนชื้น

[อ่านเพิ่มเติม]