Tag Archives: ว่านเปราะหอม

ว่านเปราะหอม สรรพคุณเพียบ

ว่านเปราะหอม เป็นพันธุ์ไม้ประเภทลงหัว และเป็นไม้ล้มลุก มีหัวหรือเหง้าแง่ทรงกลมรี สีเหลืองอ่อน

[อ่านเพิ่มเติม]