Tag Archives: ศัตรูพืช

การพัฒนาระบบเตือนภัยการเข้าทำลายของผีเสื้อหนอนกระทู้ผักโดยใช้เทคนิคการตรวจจับด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์

แมลงศัตรูพืชยังคงเป็นปัญหาหลักในการเพาะปลูกทั่วโลก ศัตรูพืชเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อพืชผล ทำให้ผลผลิตลดลง เกษตรกรสูญเสียรายได้และอาจส่งผลกระทบจนถึงระดับเศรษฐกิจ ชนิดของแมลงศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคและพืชผลแต่ละชนิด …

[อ่านเพิ่มเติม]

การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว

การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวเป็นเรื่องที่ชาวนาทุกคนต่างให้ความสำคัญ เพราะในนาข้าวนั้นจะมีแมลงและสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายมาก ทั้งที่เป็นแมลงดีๆ ที่คอยมาช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงนา เช่น …

[อ่านเพิ่มเติม]

ด้วงเต่าแตง แมลงร้ายที่ต้องระวัง

ด้วงเต่าแตง แมลงศัตรูตัวร้ายที่พี่น้องชาวสวนแตงต่างส่ายหัว เพราะเป็นแมลงที่ก่อกวนต้นแตงจนเกิดผลกระทบต่อผลผลิตผลผลิต ด้วงเต่าจัดอยู่ในกลุ่มแมลงปีกแข็งที่โดยทั่วไปภาอังกฤษจะเรียกว่า Lady …

[อ่านเพิ่มเติม]

มวนแดงฝ้าย ตัวจิ๋ว พิษสงร้าย

มวนแดงฝ้าย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Red Cotton Bug …

[อ่านเพิ่มเติม]

หนอนม้วนใบคือแมลงศัตรูพืชที่คอยดูดกินน้ำเลี้ยงในพืช

โดยหากหนอนม้วนใบกัดกินน้ำเลี้ยงของต้นกล้าของพืชจะส่งผลให้ต้นกล้าตายได้ แต่หากไปกัดกินน้ำเลี้ยงใบของพืชผักที่เจริญเติบโตเต็มวัยก็จะทำให้พืชผักดังกล่าวให้ผลผลิตน้อยลง ทั้งยังอาจทำให้พืชผักที่ปลูกหยุดการเจริญเติบโตได้

หนอนม้วนใบนั้นคือหนอนผีเสื้อหลายชนิด แต่โยทั่วไปแล้วจะเกิดจากผีเสื้อ …

[อ่านเพิ่มเติม]

วิธีป้องกันเพลี้ยกระโดดหลังขาวให้หมดไปจากนาข้าว

เพลี้ยกระโดดหลังขาว เป็นแมลงศัตรูพืชที่สามารถพบได้ทั่วไปในนาข้าว เช่นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จะพบการระบาดใหญ่ในนาข้าวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของบ้านเรา โดยทั่วไปเพลี้ยกระโดดหลังขาวจะมีลำตัวสีเหลืองและมีสีน้ำตาลปนดำ

[อ่านเพิ่มเติม]

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ศัตรูพืชในนาข้าว

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นแมลงศัตรูพืชอีกหนึ่งชนิดที่ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศชื้นและมีอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีพ มักจะอาศัยอยู่ในนาข้าวสามารถแพร่พันธุ์กระจายได้อย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวเป็นอย่างมาก เพราะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลดังกล่าวจะอาศัยอยู่บริเวณต้นข้าวแล้วค่อยๆดูดกินน้ำเลี้ยงในลำต้นของต้นข้าวเป็นอาหาร ทำให้ต้นข้าวค่อยๆเหี่ยวเฉามีลำต้นและใบสีน้ำตาลจนทำให้ต้นข้าวไม่สามารถดูดซึมอาหารและน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นและเหี่ยวเฉาตายในที่สุด …

[อ่านเพิ่มเติม]

หนอนด้วงศัตรูพืช

ปัจจุบัน บ้านเรามีการเลี้ยงแมลง ด้วง และหนอน ซึ่งถูกนับว่าเป็นอาหารประเภทใหม่

[อ่านเพิ่มเติม]

หนอนชอนใบ ศัตรูพืชตัวร้าย

เมื่อพูดถึงศัตรูพืชที่คอยทำร้ายพืชแล้ว หนอนชอนใบเป็นศัตรูพืช อีกหนึ่งชนิดที่สร้างความรำคาญใจให้กับเพื่อนๆ เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผักต่างๆ เป็นอย่างมาก

[อ่านเพิ่มเติม]