Tag Archives: สะตอ

สะตอ ผลิตผลภาคใต้ ติดใจทั่วไทย

สะตอ คือ ของฝากที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของทางภาคใต้ ซึ่งเรารู้จักกันดี แม้ว่าบางคนจะไม่เคยกินหรือไม่ชอบกินเลยก็ตาม

[อ่านเพิ่มเติม]