Tag Archives: สับปะรด

นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสับปะรดรายใหญ่ของโลก เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลสับปะรดแล้ว จะเหลือใบสับปะรดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากไร่สับปะรดจำนวนมาก  ทั้งนี้ในใบสับปะรดใบสดจะมีเส้นใยเซลลูโลสซึ่งสามารถนำแปรรูปเป็นสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ได้หลายประเภท โดยจะต้องนำใบสับปะรดสดมาผ่านกระบวนการขูดเส้นใยเพื่อให้ได้เส้นใยส่งต่อไปยังโรงงานผลิตเส้นใยเพื่อนำไปใช้ในสิ่งทอต่อไป …

[อ่านเพิ่มเติม]

ทดสอบพันธุ์สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ระดับแปลงเกษตรกร

สับปะรด นับเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ไทยเรามีการส่งออกจำนวนมากจนกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก กว่าร้อยละ 80 ของปริมาณผลผลิตเป็นสับปะรดอุตสาหกรรมซึ่งถูกนำไปแปรรูปเป็นสับปะรดบรรจุกระป๋อง …

[อ่านเพิ่มเติม]

สับปะรด ผลไม้หลากทางเลือก

ไทยเราส่งออกสับปะรดแปรรูปในรูปแบบผลไม้กระป๋องเจ้าใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีแหล่งกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา และถูกนำเข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยและส่งออกไปขายยังต่างประเทศในทุกวันนี้

สับปะรดเป็นพืชที่มีอายุหลายปี …

[อ่านเพิ่มเติม]

สับปะรดภูแล ความบังเอิญที่พอดี ด้วยฝีมือธรรมชาติ

ในปัจจุบันสับปะรดภูแล ได้ชื่อว่าเป็นสับปะรดที่มีคนนิยมกินมากเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับบรรดาสับปะรดสายพันธุ์อื่น ๆ

[อ่านเพิ่มเติม]