Tag Archives: ส้ม

ส้ม เรื่องของส้ม ผลไม้เศรษฐกิจ

ส้ม เป็นผลไม้ที่เราต่างคุ้นเคยกันมายาวนา เรียกขานจนติดปาก มีสารพัดส้มที่เราคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น …

[อ่านเพิ่มเติม]

ส้มเกลี้ยง กลมเกลี้ยงหวานซ่อนเปรี้ยว

ส้มเกลี้ยง เป็นผลไม้ในตระกูลส้ม ซึ่งเป็นส้มที่มีเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในละแวกอินเดีย ทางตอนใต้ของจีน …

[อ่านเพิ่มเติม]