Tag Archives: หญ้างวงช้าง

หญ้างวงช้าง วัชพืชตัวร้าย

เมื่อพูดถึงศัตรูพืชที่คอยทำร้ายต้นพืชสวนหัวไร่ปลายนาของเราแล้ว วัชพืชถือเป็นปัญหาที่น่าหนักใจไม่น้อย เพราะที่คอยแก่งแย่งอาหารและน้ำ รวมทั้งแสงแดดที่ใช้ในการผลิตอาหารของพืชหลักที่สร้างผลกำไรให้แก่เรา หากเป็นวัชพืชที่มีความแข็งแก่งมากก็จะสามารถปรับตัวตามสภาพอากาศได้ดี

[อ่านเพิ่มเติม]