Tag Archives: หญ้ามาเลเซีย

หญ้ามาเลเซีย ปลูกได้ไม่ง้อแดด

หญ้ามาเลเซียคือหญ้าสนามหรือหญ้าที่ใช้สำหรับปูพื้นสนามหรือพื้นสวนชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยร่วมกับหญ้าสนามชนิดอื่น ได้แก่ หญ้านวลน้อย หญ้าญี่ปุ่น …

[อ่านเพิ่มเติม]