Tag Archives: หญ้ารูซี่

หญ้ารูซี่ หญ้าดีมีไว้เลี้ยงโคนม

หญ้ารูซี่ เป็นพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีอายุยืนยาว ลักษณะลำต้นกึ่งเลื้อยแต่มีไหลเลื้อยตาม มีความสูงของกอหญ้าปานกลาง …

[อ่านเพิ่มเติม]