Tag Archives: หญ้าอาหารสัตว์

หญ้าเนเปียร์ วางแผนดีมีไว้เลี้ยงสัตว์ทั้งปี

หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นพืชที่ถูกนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายและไม่เป็นพิษต่อสัตว์อีกด้วย  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนิยมนำมาปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคในฟาร์มของตน

หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่เติบโตได้ดีในเขตร้อน เป็นพืชที่มีอายุหลายปี …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้ารูซี่ หญ้าดีมีไว้เลี้ยงโคนม

หญ้ารูซี่ เป็นพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีอายุยืนยาว ลักษณะลำต้นกึ่งเลื้อยแต่มีไหลเลื้อยตาม มีความสูงของกอหญ้าปานกลาง …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้าแพงโกล่า ต้นทุนต่ำทำกำไรได้นาน

ในปัจจุบันเพื่อนๆ เกษตรกรหลายท่านอาจจะยังเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่าง วัว ควาย เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรมอยู่

[อ่านเพิ่มเติม]