Tag Archives: หญ้าแฝก

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สารสกัดจากหญ้าแฝกหอม เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงผลิตพริกปลอดภัย

ปัจจุบันการผลิตพืชผักปลอดภัยนั้นเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น ความสนใจเกี่ยวข้องกับ สุขภาพ และอาหาร เริ่มเข้ามีบทบาทในชีวิตคนไทยมากยิ่งขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้าแฝก พืชคลุมดินหลากหลายประโยชน์

หญ้าแฝก พืชปลูกง่าย ทนโรค ทนสภาวะอากาศ และยังมีประโยชน์อย่างหลากหลาย

[อ่านเพิ่มเติม]