Tag Archives: หญ้า

หญ้าหวายข้อ ขึ้นได้ในทุกสภาพดิน

หญ้าหวายข้อเป็นพืชล้มลุกในตระกูลหญ้า พบมาช้านานในประเทศที่มีภูมิอาอากาศร้อนและอบอุ่น โดยเฉพาะในประเทศจีนและประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์ รวมไปถึงตอนใต้ของทวีปยุโรป …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้านวลน้อย หญ้าไทยทนร้อน

หญ้านวลน้อย ภาษาอังกฤษเรียกขานกันว่า Manila Grass บ้างก็ว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้าลิ้นงู สมุนไพรมากประโยชน์

หญ้าลิ้นงู ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Flat-Top Mille Graines …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้าเลี้ยงวัว หนึ่งในอาหารสำคัญของวัว

หญ้าจัดว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงวัว ที่เจ้าของฟาร์มวัวหลายแห่งยังไม่ได้ให้ความใส่ใจเท่าที่ควร ทั้งที่หญ้าเป็นพืชที่ต้องการการบำรุงและดูแลไม่น้อยเช่นกัน เพราะนบวันหญ้าตามธรรมชาติที่โภชนะเหมาะสมแก่การเลี้ยงวัวนั้น จำเป็นที่จะต้องปลูกขึ้นมา …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้ามูลาโต้ ใช้เป็นอาหารสัตว์

หญ้ามูลาโต้ เป็นหญ้าที่ถูกนำเข้ามาเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ก่อนหน้านั้นเกษตรกรมักจะปลูกหญ้ารูซี่ไว้ใช้เลี้ยงสัตว์ แต่พบว่าหญ้ารูซี่นั้นเป็นหญ้าที่ไม่ทนแล้ง ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งซึ่งมีระยะเวลายาวนานมาก …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้าขจรจบ หรือหญ้าคอมมิวนิสต์

หญ้าขจรจบ หรือหญ้าคอมมิวนิสต์ คือหญ้าวัชพืชตัวฉกาจในบางพื้นที่อาจจะเรียกว่า หญ้าพม่า มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเอธิโอเปีย …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้าเอ็นยืด หรือผักกาดน้ำ

หญ้าเอ็นยืด หรือผักกาดน้ำ เป็นชื่อของสมุนไพรที่เรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เป็นพืชในวงศ์เทียนเกล็ดหอยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plantago …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้างวงช้าง วัชพืชตัวร้าย

เมื่อพูดถึงศัตรูพืชที่คอยทำร้ายต้นพืชสวนหัวไร่ปลายนาของเราแล้ว วัชพืชถือเป็นปัญหาที่น่าหนักใจไม่น้อย เพราะที่คอยแก่งแย่งอาหารและน้ำ รวมทั้งแสงแดดที่ใช้ในการผลิตอาหารของพืชหลักที่สร้างผลกำไรให้แก่เรา หากเป็นวัชพืชที่มีความแข็งแก่งมากก็จะสามารถปรับตัวตามสภาพอากาศได้ดี

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้าแห้วหมู วัชพืชสมุนไพรนานาชาติ

หญ้าแห้วหมู เป็นหญ้าที่เราพบเห็นได้โดยทั่วไป แต่คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้จักชื่อมาก่อนเลย เพราะอาจจะคิดว่าหญ้าก็คือหญ้า หญ้าแห้วหมูนั้นเป็นไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า

[อ่านเพิ่มเติม]