Tag Archives: หนอนกระทู้

หนอนกระทู้

หนอนกระทู้ คือ ตัวหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง มีความหลากหลายของแต่ละชนิดและสายพันธุ์ เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจทั้งพืชสวนและพืชไร่

[อ่านเพิ่มเติม]