Tag Archives: หนอนม้วนใบ

หนอนม้วนใบคือแมลงศัตรูพืชที่คอยดูดกินน้ำเลี้ยงในพืช

โดยหากหนอนม้วนใบกัดกินน้ำเลี้ยงของต้นกล้าของพืชจะส่งผลให้ต้นกล้าตายได้ แต่หากไปกัดกินน้ำเลี้ยงใบของพืชผักที่เจริญเติบโตเต็มวัยก็จะทำให้พืชผักดังกล่าวให้ผลผลิตน้อยลง ทั้งยังอาจทำให้พืชผักที่ปลูกหยุดการเจริญเติบโตได้

หนอนม้วนใบนั้นคือหนอนผีเสื้อหลายชนิด แต่โยทั่วไปแล้วจะเกิดจากผีเสื้อ …

[อ่านเพิ่มเติม]