Tag Archives: หนอนแก้ว

หนอนแก้ว แมลงที่ต้องป้องกัน

หนอนแก้ว คือ หนอนที่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อหัวกะโหลก เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของเพื่อนๆ เกษตรกรไม่น้อยเลยครับ

[อ่านเพิ่มเติม]