Tag Archives: หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง ผักมากประโยชน์

หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชผักที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน เพราะเป็นพืชที่มีแนวโน้มในด้านความต้องการของตลาดสูง ทั้งการส่งออกในรูปแบบสดและอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งทำให้เกษตรกรหันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งกันมากขึ้น หน่อไม้ฝรั่งมีทั้งชนิดหน่อสีขาวซึ่งใช้สำหรับแปรรูป …

[อ่านเพิ่มเติม]