Tag Archives: หม้อข้าวหม้อแกงลิง

หม้อข้าวหม้อแกงลิง พืชกินสัตว์ จากป่าสู่เมือง

หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นพืชกินสัตว์นกลุ่มของไม้เลื้อยที่มีต้นแยกเพศใบมีรูปร่างคล้ายหม้อเพื่อดักจับแมลง ต้นไม้ชนิดนี้พบเห็นได้ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ไปจนถึงทางตอนบนของประเทศออสเตรเลีย

[อ่านเพิ่มเติม]