Tag Archives: หอยทาก

หอยทาก กับการกำจัดด้วยชีววิธีง่าย ๆ

หอยทากเป็นสัตว์ที่พบได้โดยทั่วไปในประเทศไทยโดยเฉพาะตามแนวเขาหินปูน โดยมีวิวัฒนาการจากการอาศัยอยู่ในน้ำแล้วพัฒนาจนสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอยู่บนบกได้ หอยทากที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักเป็นหอยทากแอฟริกันที่นำเข้ามาในประเทศไทยโดยทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาได้กลายเป็นสัตว์ที่สร้างความเสียหายต่อพืชผักและผลผลิตของเกษตรกร …

[อ่านเพิ่มเติม]