Tag Archives: อาหารปลา

อาหารปลานิล ต้องมีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม

อาหารปลานิล ถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลที่นับว่าเป็นปลาที่นิยมของตลาด มีผู้เพาะเลี้ยงกระจายไปทั่วประเทศไทย เพราะเป็นพันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เลี้ยงเป็นอาชีพมานานหลายสิบปีแล้ว โดยทั้งนี้การเลี้ยงปลาชนิดนี้สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อและในกระชัง …

[อ่านเพิ่มเติม]