Tag Archives: อาหารสัตว์

อาหารไก่ เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

อาหารไก่ นับเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนเกือบร้อยละ 60-70 ของต้นทุนการเลี้ยงไก่ โดยเฉพาะไก่ไข่

[อ่านเพิ่มเติม]

อาหารสัตว์ เรื่องที่ต้องรู้และใส่ใจ

อาหารสัตว์ หมายถึง สิ่งที่สัตว์กินเข้าไปแล้วไม่เป็นพิษต่อร่างกาย เมื่อสัตว์ได้รับอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้ว สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างดารเจริญเติบโตของสัตว์

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้าเนเปียร์ วางแผนดีมีไว้เลี้ยงสัตว์ทั้งปี

หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นพืชที่ถูกนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายและไม่เป็นพิษต่อสัตว์อีกด้วย  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนิยมนำมาปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคในฟาร์มของตน

หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่เติบโตได้ดีในเขตร้อน เป็นพืชที่มีอายุหลายปี …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเพาะเลี้ยง ไรแดงอาหารปลาหลากหลายชนิด

ไรแดงคืออาหารเลี้ยงปลาเศรษฐกิจหลายชนิด โดยใช้เลี้ยงอนุบาลพันธุ์ปลา เพราะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรต และยังมีสารอาหารมากมายเหมาะสำหรับให้เป็นอาหารปลาเศรษฐกิจต่าง

[อ่านเพิ่มเติม]

ฟางข้าว กับวิธีรักษาฟางข้าวเป็นอาหารวัวกระบือ

ฟางข้าวคือผลผลิตจากกรรมวิธีการผลิตข้าวต่างๆ ที่ได้มาจากในนา หลายๆ คนคงรู้กันดีว่าฟางข้าวมีลักษณะเป็นเช่นไรแต่ก็อาจยังไม่รู้ว่าฟางข้าวนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล โดยฟางข้าวนั้นสามารถนำมาใช้หมักทำปุ๋ยเป็นอาหารพืชได้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา รายได้ทดแทนนาปรัง

จากปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ทำให้ความหวัง ในการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มของเพื่อนๆเกษตรกรในหลายพื้นที่นั้น ดูเลือนราง

[อ่านเพิ่มเติม]

หนอนนก สร้างรายได้

หนอนนกเป็นสัตว์ที่เกิดจากแมลงปีกแข็ง ซึ่งก็คือตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งนั่นเองครับ โดยปกติจะพบได้มากในทำเลที่มีอากาศชื้น เรามักจะนิยมใช้เป็นอาหารปลา ไก่ …

[อ่านเพิ่มเติม]