Tag Archives: อาหาร

วิกฤตอาหารโลก กับทางออกที่อยู่ตรงหน้า

การเสวนาที่กระตุ้นเตือนถึงประเด็นความมั่นคงอาหารที่กลายเป็นหัวข้อที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนทั่วโลก เมื่อมีรายงานว่าประชากรโลกร้อยละ 10 ตกอยู่ในสภาวะขาดอาหารจนส่งผลกระทบต่อการเติบโตและยังชีพ ผนวกกับแรงกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า …

[อ่านเพิ่มเติม]

การบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

เสวนาเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับข้าว และทุนวิจัยข้าว ที่ สวก.ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนารูปแบบสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกพืชและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

ปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกำลังเผชิญกับความท้าทาย อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และความแปรปรวนทางธรรมชาติ ส่งผลให้องค์ประกอบของชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป ในประเทศไทย …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจไวรัสในพืชผลสดเพื่อส่งเสริมคุณภาพอาหารปลอดภัย

ในขณะที่ผู้คนหันมารับประทานผักและผลไม้สดมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน มีรายงานการเจ็บป่วยจากอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากแบคทีเรียหรือไวรัสที่อยู่ในอาหารของเรา …

[อ่านเพิ่มเติม]

คุณภาพและความปลอดภัยของแมลงในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันความนิยมในการบริโภคแมลงในประเทศไทยได้มีความแพร่หลายมากขึ้น พบเห็นตำรับอาหารที่ใช้แมลงเป็นวัตถุดิบมากขึ้น  เช่น การเป็นส่วนประกอบของน้ำพริกหรือแกงต่างๆ นอกจากนี้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร สร้างรายได้ด้วยเพิ่มผลผลิตหนอนไม้ไผ่

ความมั่นคงทางอาหารถือเป็นประเด็นที่ WHO ให้ความสำคัญมากในลำดับต้นๆ เนื่องจากประชากรโลกได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ขณะที่อาหารเริ่มลดน้อยลง …

[อ่านเพิ่มเติม]

การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงจุลินทรีย์อาหารริมทาง ปลา ซาชิมิ และผลิตภัณฑ์สุกร

โรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรค เกิดจากการปนเปื้อนในอาหารที่สามารถเกิดขึ้นได้ในแต่ละกระบวนการตลอดห่วงโซ่อาหาร เริ่มตั้งแต่ฟาร์ม โรงเชือด กระบวนการเก็บรักษา …

[อ่านเพิ่มเติม]